خدمات

خدمات این شرکت شامل انجام مطالعات، امکان سنجی، مشاوره، برنامه ریزی، طراحی، نظارت، خدمات آموزشی و انجام هماهنگی در موارد ذیل می‌باشد.

 • هوشمند سازی تقاطعات و سیستم های کنترل تطبیقی برای کنترل چراغ های راهنمایی و رانندگی
 • سیستم های نگهداری ویدیویی (CCTV) برای شهر ها و شبکه های جاده ای
 • مراکز مدیریت ترافیک و حمل و نقل
 • ایجاد بستر های مخابراتی نظیر فیبرنوری، وایرلس و …
 • تابلو های پیام متغیر خبری (VMS) و نمایشگر های اطلاعات ترافیک
 • طراحی و تکمیل پروژه های ITS
 • سیستم های جمع آوری دیتا
 • کاربرد پردازش تصویر در ترافیک
 • طراحی ساختار و مهندسی سیستم برای پروژه های ITS
 • سیستم های AVL، مدیریت حمل و نقل عمومی و اتوبوس ها
 • سیستم های مدیریت پارکینگ