درباره ما

شركت سيستمهای حمل ونقل و ارتباطات هوشمند، به عنوان يک مجموعه تخصصی پيشرو و فعال در زمينه حمل و نقل و ترافيک، خصو صا سيستم های حمل و نقل هوشمند (ITS) با هدف بکارگيری شيوه ها و فناوريهای نوين در حمل و نقل و ترافيک، ضمن بکارگيری متخصصين رشته های مختلف نظير حمل و نقل و ترافيک، الکترونيک، فناوری اطلاعات و ارتباطات، مهندسی صنايع ، تحت شماره 15826 در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسيده است.
اگرچه اين شركت در سال 1382 تاسيس گرديده است اما مديران آن فعاليتهای خود را در زمينه ITS از سال 1370 به عنوان اولين مديران شرکت کنترل ترافيک تهران که به عنوان اولين شرکت پيشگام در زمينه بکارگيری سيستمهای هوشمند ترافيک در تهران فعاليت دارد، آغاز نموده اند.
در حقيقت مديرعامل اين شركت دارای 11سال تجربه مديريت مستمر در شرکت کنترل ترافيک تهران از بدو تاسيس آن در سال 1370 تا سال 1381می‌باشد. پروژه‌های زيادی در اين بازة زمانی در شرکت کنترل ترافيک تهران اجرا شده است که در ذيل به برخی از آنها اشاره می‌شود:


تاسيس ساختمان مرکز کنترل ترافيک تهران


اين مرکز از سال 1376توسط رياست جمهوری افتتاح و هم اکنون مشغول فعاليت است .


ارتقای سيستم کنترل چراغهای راهنمائی از حالت زمانبندی ثابت به حالت کنترل هوشمند منفرد (Actuated/Isolated)


در بيش از 150 تقاطع شهر تهران (تا سال 1381) و اتصال اين تقاطعها به سيستم کنترل هوشمندمرکزی SCATS. در حال حاضر تعداد تقاطع‌هايی که تحت پوشش سيستم کنترل هوشمند تطبيقی و هماهنگ SCATS هستند به بيش از 250 تقاطع افزايش يافته است.


طراحی و راه اندازی سيستم نظارت تصويری ترافيک CCTV تهران


در اين پروژه تعداد 120دوربین در سطح شهر تهران نصب گرديد و از تکنولوژی فيبر نوری برای انتقال تصاوير استفاده شد، اين پروژه به صورتی طراحی شده است که زيرساخت لازم برای افزايش تعداد دوربين‌های سيستم نظارت تصويری به 300 دوربين را فراهم می‌نمايد.


راه اندازی سيستمهای اطلاع رسانی ترافيک


شامل 12 تابلوی پيام متغير خبری VMS ( تا سال 1381) و نيز راديو پيام با هدف ارائه اطلاعات مربوط به وضعيت ترافيک و پيشنهاد مسيرهای جايگزين به رانندگان.

در سال 1382، آقايان مهندس محمود سيادت موسوي و دکتر محمود فتحي شركت سيستم‌هاي حمل ونقل هوشمند را براي ادامه فعاليت‌هاي خود در زمينه ITS تاسيس نمودند.

حوزه فعاليتهاي شركت سيستمهاي حمل ونقل هوشمندITS گستره وسيعي از مخابرات، الکترونيک و فناوري اطلاعات تا مباحث مربوط به مهندسي حمل و نقل و ترافيک، مهندسي سيستم، تئوري عملکرد و مطالعات معماري را شامل مي‌شود. براي اجراي هر پروژه ITS به همه تخصصهاي فوق نياز است و اجراي صحيح و موفق يک پروژه ITS تنها زماني ميسر مي‌شود که همه تخصصهاي فوق به صورت يکپارچه و هماهنگ با يکديگر فعاليت نمايند.
اين شركت آمادگي خود را براي برنامه ريزي، ارائه مشاوره، طراحي و برگزاري دوره‌هاي آموزشي به ارگانها و سازمانهاي مختلف نظير وزارت راه و ترابري و شهرداري‌ها اعلام مي‌نمايد.