باسابقه ترین مجموعه در زمینه سیستم های حمل و نقل هوشمند

این شرکت به عنوان يک مجموعه تخصصی پيشرو و فعال در زمينه حمل و نقل و ترافيک، خصوصا سيستم های حمل و نقل هوشمند (ITS) با هدف بکارگيری شيوه ها و فناوريهای نوين در حمل و نقل و ترافيک، ضمن بکارگيری متخصصين رشته های مختلف نظير حمل و نقل و ترافيک، الکترونيک، فناوری اطلاعات و ارتباطات، مهندسی صنايع ، تحت شماره 15826 در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسيده است.
اگرچه اين شركت در سال 1382 تاسيس گرديده است اما مديران آن فعاليتهای خود را در زمينه ITS از سال 1370 به عنوان اولين مديران شرکت کنترل ترافيک تهران که به عنوان اولين شرکت پيشگام در زمينه بکارگيری سيستمهای هوشمند ترافيک در تهران فعاليت دارد، آغاز نموده اند.

ادامه مطلب